חוק עידוד פעילות חברתית וקהילתית

אוניברסיטת תל אביב מקדמת תכניות לחיזוק החברה האזרחית והדמוקרטיה ופועלת להגברת המעורבות וההשפעה של סטודנטים וסגל על החברה בישראל.

לפי חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית (תשע"ח), החל משנת הלימודים תשע"ט (2018-2019)  סטודנט יהיה זכאי ל-2 ש"ס פעם אחת במהלך לימודיו לתואר אקדמי ראשון בעבור אחת מן הפעילויות שלהלן:

 1. ביצוע שירות מילואים פעיל.
 2. פעילות חברתית וקהילתית.

קרדיט של 2 ש"ס בגין מילואים או בגין פעילות חברתית יינתן במקום קורס של 2 ש"ס מחובת "כלים שלובים". תלמיד שאינו מחויב ב"כלים שלובים" – יקבל קרדיט על חשבון קורסי הבחירה של תכנית הלימודים בהיקף של 2 ש"ס בלבד. האוניברסיטה תעשה מאמץ לאפשר זיכוי בש"ס לסטודנט/ית שהחל את לימודיו לתואר ראשון לפני שנת הלימודים תשע"ט. הפעילות תאושר בתוך פרק זמן שלא יעלה על חודשיים ממועד בדיקת הבקשה.

ככלל, ההכרה בפעילות ניתנת לסטודנט/ית לתואר ראשון ללא תואר קודם, ובתנאי שלסטודנט/ית יש יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות (אם הוא אינו מחויב בכלים שלובים).

 

שירות מילואים פעיל

סטודנט/ית המבקש/ת לקבל הכרה של 2 ש"ס בגין שירות המילואים  יפנה לשושי אלגזי אחראית המילואים בדקאנט הסטודנטים (03-6408832, shoshial@tauex.tau.ac.il).

שירות מילואים יוכר כ-2 ש"ס אקדמיות בתנאי שלא הוכרה פעילות אחרת כ-2 ש"ס אקדמיות, ובמקרים הבאים בלבד:

 1. שירות מילואים פעיל במשך 14 ימים במהלך שנת לימודים (אוקטובר עד ספטמבר), מהם 5 ימי מילואים ברצף.
 2. 25 ימי מילואים לא רצופים במהלך שנת לימודים (אוקטובר עד ספטמבר).

למען הסר ספק תקופת מימוש הפעילות הינה גם במהלך תקופות המבחנים.

 

פעילות חברתית וקהילתית:

פעילות חברתית תיחשב כפעילות שיש בה תרומה לקהילה או למען החברה וכוללת, בין השאר, יציאה אל מחוץ לכותלי הקמפוס. כל הפעילות צריכה להיעשות באותו ארגון.

להרשמה עבור סטודנטים וסטודנטיות לחצו כאן.

 1. השתלבות בתכניות קיימות תוך הרחבת פעילות:
  1. מתחברים פלוס: תוספת של 30 שעות פעילות בקורס אקדמי של 'מתחברים פלוס' עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.
   1. מתייחס לקורסים המקנים עד 4 ש"ס לפני הרחבה.
   2. מותנה בקבלה לקורס ועמידה בכל תנאי הקורס.
   3. בקורסים סמס' א' ושנתיים, מותנה בהודעה מראש על כוונה להרחבת הפעילות עד ה-31.12.18.
   4. בקורסים של סמסטר ב' מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות עד
    ה-15.4.19
   5. מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
  2. מתחבריםתוספת של 30 שעות פעילות בפרויקט של מלגות 'מתחברים', עבור 2 ש"ס של כלים שלובים או על חשבון קורס בחירה שאושר לטובת העניין.
   1. מותנה בקבלה לפרויקט והשתתפות מלאה בו.
   2. בפרויקטים שנתיים מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות עד ה-31.12.18.
   3. בפרויקטים של סמסטר ב' מותנה בהגשת בקשה על הרחבת הפעילות עד ה-15.4.19
   4. מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 2. פעילות עצמאית בארגונים בהיקף 40 שעות ישירות לקהילה (לא כולל שעות הכשרה והדרכה לקראת הפעילות):
  1. מותנה ביתרת 2 ש"ס בכלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
  2. ניתן להגיש בקשה לפעילות בתכנית בשלושה מועדים: 31.12.18, 15.4.19, 30.6.19
  3. פעילות בארגונים:
   1. פעילות בארגון ללא מטרות רווח לפי הרשימה המפורסמת כאן.
   2. פעילות בארגון ללא מטרות רווח שאינו ברשימה ואושר ע"י הדקאנט לאחר מילוי טופס זה.
   3. פעילות באחת מהנבחרות המייצגות את האוניברסיטה בכפוף לאישור מראש מהוועדה.

 

קווים מנחים:

 1. הפעילות מיועדת לסטודנט/ית מן המניין לתואר ראשון ללא תואר קודם.
 2. לסטודנט/ית יש יתרה של 2 ש"ס במסגרת תכנית כלים שלובים או בנקודות בחירה שאושרו בפקולטות.
 3. לא ייבחנו פניות בפעילות עצמאית שהחלה לפני קבלת אישור (רטרואקטיבית).
 4. מועד תחילת הפעילות הוא מועד החתימה על הסכם פעילות שיישלח לסטודנט לאחר קבלת אישור פרטני.
 5. שעות הפעילות יתבצעו במלואן עד לסוף ספטמבר 2019, טרם תחילת שנת הלימודים הבאה. (שימו לב - לא כל הארגונים ערוכים לליווי פעילות במהלך הקיץ).
 6. הפעילות המדווחת אינה נעשית עבור כל תמורה אחרת, לרבות שכר, מלגה, או למטרת רווח כזה או אחר; מלבד להכרה כ-2 ש"ס.
 7. הדיווח עבור הפעילות יתבצע דרך אפליקציית tribu ובאחריות הסטודנט/ית.

 

לשאלות נוספות ניתן לפנות בטופס באתר.

להרשמה עבור סטודנטים וסטודנטיות לחצו כאן.

לרשימת הארגונים לחצו כאן.

להרשמה עבור ארגונים לחצו כאן.

לפירוט המלא לחצו כאן.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive